WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

[LD] Tiệm rèn vũ khí

Moderator: Lilian

User avatar
Lilian
Posts: 81
Joined: 08 Mar 2016, 18:15
Gender: Female

[LD] Tiệm rèn vũ khí

Postby Lilian » 26 Mar 2016, 15:29


ImageImage

NPC quản lý: Thương Nguyệt Lam

Last edited by Lilian on 26 Mar 2016, 15:29, edited 1 time in total.
Image

Return to “Tây Senza”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest