WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

[Request] ONLINE

Nơi các bạn yêu cầu / đề nghị lập category / forum để chơi game, thêm hoặc bỏ bbcode / chức năng / ...

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 351
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 45 times
Gender: None specified

Re: [Request] ONLINE

Postby Thiên Thần Chuối » 23 Jan 2021, 20:50

Done. Không hiểu sao post count của bạn bằng 0 though... Something mysterious here.... Đã debug xong, là do mình bị mất trí nhớ though...
Last edited by Thiên Thần Chuối on 23 Jan 2021, 21:56, edited 1 time in total.
.

Return to “Request & Suggest”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests