WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

[Sugoroku] The Conquerors

Các Board Game được chuyển thể sang dạng thức có thể chơi trên diễn đàn truyền thống.

User avatar
Tendou
Site Admin
Posts: 418
Joined: 15 Jul 2015, 18:00
Location: Mihama Academy
Has thanked: 68 times
Been thanked: 74 times
Gender: None specified

Re: [Sugoroku] The Conquerors

Postby Tendou » 16 Jul 2015, 20:08

- Chốt bàn! jcebreakr, OctopusityGoodMorning sẽ chơi chùng bàn cờ.
- Các bạn vẫn có thể tiếp tục đăng ký.
Last edited by Tendou on 16 Jul 2015, 20:36, edited 1 time in total.

Return to “Board Game”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests