WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

[Thiên Thủ trường thành Tough] Súng thần công

User avatar
johnhudson
Posts: 429
Joined: 26 Sep 2019, 17:21
Has thanked: 5 times
Been thanked: 51 times
Gender: Male

Re: [Thiên Thủ trường thành Tough] Súng thần công

Postby johnhudson » 13 Nov 2019, 23:29

.




Thời gian: Friday "Flarion", Aureolin 68 | Địa điểm: Súng thần công


Sau khi bạn đứng suy nghĩ vẫn vơ tầm 1h đồng hồ thì người thợ rèn cuối cùng cũng đã viết xong thư hồi âm cho Windy. Người thợ rèn không gặp mặt bạn mà chỉ cho tên lính gác lúc nãy nói chuyện với bạn chuyển cho bạn một lá thư hồi âm. Trên mặt ngoài lá thư cũng có ghi rõ "From Violetty to Windy" và dán một con tem đặc biệt của quân đội Scaldris nên bạn hoàn toàn không thể thấy nội dung bên trong của lá thư ghi gì cả. Tên lính gác nói với bạn đầy đủ lời của người thợ rèn nhắn lại là.

- "Ta đã hiểu rõ ý của Windy, hãy chuyển giao lá thư này cho cô ấy."

Nhiệm vụ phụ tuyến Windy - 7: Đến súng thần công đưa lá thư Windy cho thợ rèn.
Phần thưởng: +2 Social
Ghi chú: Người tham gia có thể từ bỏ nhiệm vụ này nhưng sẽ giảm điểm Social với Windy.


Nhiệm vụ phụ tuyến Windy - 8: Quay về đưa thư hồi âm cho Windy.
Phần thưởng: ???
Ghi chú: Người tham gia có thể từ bỏ nhiệm vụ này nhưng sẽ giảm điểm Social với Windy.


Bây giờ, bạn sẽ làm gì đây?

Lưu ý: Role đưa thư 500wc.


User avatar
Laeta




.
Last edited by johnhudson on 13 Nov 2019, 23:29, edited 1 time in total.
Image

Return to “Đế Quốc Scaldris”



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests