WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

[Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Moderators: Merv, Hạ Du

Tiểu Hoả Thạch
Posts: 7
Joined: 11 Apr 2016, 01:39
Gender: None specified

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Postby Tiểu Hoả Thạch » 16 Apr 2016, 01:34

Hạ Du wrote:
Tiểu Hoả Thạch wrote:` ^ ` ko biến cũng phải biến

Bằng niềm tin hả? ` A`)?

đúng vậy, không có niềm tin sao sống được hả, cho nên mau biến ` ^ `

Return to “Million Worlds”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests