WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Cập nhật quy định của diễn đàn

Nơi chứa những thông báo của diễn đàn.

User avatar
Thiên Thần Chuối
Site Admin
Posts: 350
Joined: 13 Jul 2015, 19:09
Mood: Shalala.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 45 times
Gender: None specified

Cập nhật quy định của diễn đàn

Postby Thiên Thần Chuối » 19 Aug 2015, 09:23

Bây giờ diễn đàn đã có quy định nha mọi người: app.php/page/rules.
.

Return to “Announcement”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests