WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Thiên Giới

Vùng đất nằm trên các tầng mây, không thể xác định được vị trí chính xác. Từng là nơi sinh sống của các vị thần, nay đã bị bỏ hoang.

  • Announcements
    Replies
    Views
    Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Forum permissions

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum