WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Search found 368 matches

by Tendou
Today, 06:43
Forum: Nhật kí
Topic: [Nhật kí] Haruka Aoharu
Replies: 0
Views: 2
Gender: None specified

[Nhật kí] Haruka Aoharu

[div=|haruContainer|] https://i.imgur.com/ifA3WRR.png [div=|haruProfile|] https://i.imgur.com/7fmAFeA.jpg HARUKA AOHARU Chuyên ngành Khảo cổ học. Hiện đang tác nghiệp dưới tư cách học giả tại Viện Sử học Quốc gia Yamato. Ước mơ trở thành tác giả và biên tập giả. Haruka luôn mang bên mình một bộ kẹp...
by Tendou
21 Jan 2021, 08:12
Forum: The Yamato Empire
Topic: [Saikyo] Tư dinh bộ trưởng quốc phòng
Replies: 10
Views: 117
Gender: None specified

Re: [Saikyo] Tư dinh bộ trưởng quốc phòng

[div=|haruContainer|][div=|haruHeader|] [div=|haruAva|] https://i.imgur.com/aFaYVIY.jpg [div=||]Aoharu Haruka https://i.imgur.com/rtgWVT4.jpg [div=||]Takahira Kaneko 西京 Ngày 15 tháng 8 năm 1910 Tư dinh Bộ trưởng Quốc phòng Haruka có rất nhiều câu hỏi. Haruka có rất rất nhiều câu hỏi. Xen giữa hàng ...
by Tendou
21 Jan 2021, 07:04
Forum: How to Use
Topic: BBCode: margin
Replies: 0
Views: 8
Gender: None specified

BBCode: margin

Nhằm phục vụ mục đích tối ưu hóa lượng code tối thiểu cần để đăng một bài tương tác cơ bản cho người dùng, worwor xin phép được bổ sung thêm code margin cho forum. Cú pháp [margin=number]text[/margin] Phần "number" là chiều dài của nội dung, mặc định sử dụng đơn vị pixel (px). Ứng dụng [ma...
by Tendou
21 Jan 2021, 06:40
Forum: Test Place
Topic: Much test
Replies: 5
Views: 2793
Gender: None specified

Re: Much test

領域が成熟していることのあらわれです。各分野には固有の理論や手法があり、新しく学ぶ人が効率よく過去の蓄積を習得できるようになっています。 それに対して映像では、領域自体が拡大しているために、まだ専門分野を固定することができません。組織の便宜上、修士課程に映画、メディア映像、アニメーションの3専攻と、博士後期課程に映像メデイア学専攻がありますが、例えばドキュメンタリーは映画で撮るべきかアニメーションで描くべきかという問いにあまり意味はありません。映画を撮ることで、アニメーションを描くことで、それぞれにドキュメンタリーに挑戦できます。舞台演出、ゲーム制作、ヴァーチャルリアリティ体験、いずれにおい...
by Tendou
20 Jan 2021, 18:03
Forum: The Yamato Empire
Topic: [Saikyo] Tư dinh bộ trưởng quốc phòng
Replies: 10
Views: 117
Gender: None specified

Re: [Saikyo] Tư dinh bộ trưởng quốc phòng

[div=|haruContainer|][div=|haruHeader|] [div=|haruAva|] https://i.imgur.com/aFaYVIY.jpg [div=||]Aoharu Haruka https://i.imgur.com/rtgWVT4.jpg [div=||]Takahira Kaneko 西京 Ngày 15 tháng 8 năm 1910 Tư dinh Bộ trưởng Quốc phòng Hả? Đồng đội? Cách dùng từ ấy khiến cậu chợt tò mò. Ý cổ là đồng nghiệp, hay...
by Tendou
20 Jan 2021, 11:00
Forum: The Yamato Empire
Topic: [Saikyo] Tư dinh bộ trưởng quốc phòng
Replies: 10
Views: 117
Gender: None specified

Re: [Saikyo] Tư dinh bộ trưởng quốc phòng

[div=|haruContainer|][div=|haruHeader|] [div=|haruAva|] https://i.imgur.com/aFaYVIY.jpg [div=||]Aoharu Haruka https://i.imgur.com/rtgWVT4.jpg [div=||]Takahira Kaneko 西京 Ngày 15 tháng 8 năm 1910 Tư dinh Bộ trưởng Quốc phòng 「V-Vậy à? Tôi sẽ chú ý.」 - Haruka cười trừ. - 「À cũng có gì đâu, vì thấy hơi...
by Tendou
19 Jan 2021, 10:36
Forum: The Yamato Empire
Topic: [Saikyo] Tư dinh bộ trưởng quốc phòng
Replies: 10
Views: 117
Gender: None specified

Re: [Saikyo] Tư dinh bộ trưởng quốc phòng

[div=|haruContainer|][div=|haruHeader|] [div=|haruAva|] https://i.imgur.com/aFaYVIY.jpg [div=||]Aoharu Haruka https://i.imgur.com/rtgWVT4.jpg [div=||]Takahira Kaneko 西京 Ngày 15 tháng 8 năm 1910 Tư dinh Bộ trưởng Quốc phòng 「Terazawa... Nè, Terazawa...」 Haruka nói khẽ, đi chậm lại quan sát xung quan...
by Tendou
31 Jul 2016, 18:02
Forum: How to Use
Topic: BBCode: soundcloud
Replies: 0
Views: 1142
Gender: None specified

BBCode: soundcloud

[div=||font-family:Open Sans;font-size:13pt;text-align:justify;color:#434E54;line-height:1.6;background:#FFF;padding:70px 45px;] BBCode: soundcloud 276040717&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visua...
by Tendou
25 Jul 2016, 18:11
Forum: Request & Suggest
Topic: [Request] Dreamtale
Replies: 2
Views: 1741
Gender: None specified

Re: [Request] Dreamtale

Bạn đã có thể truy cập vào forum tại đây, còn về tên miền thì phiền bạn chờ admin chính nhe.
by Tendou
24 Jul 2016, 21:10
Forum: Request & Suggest
Topic: [Request] Martha V
Replies: 2
Views: 1815
Gender: None specified

Re: [Request] Martha V

Bạn và các GM khác đã có thể truy cập vào box ẩn của game tại đây, về tên miền và public box thì phiền các bạn chờ admin chính nhé.

Go to advanced search