WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Search found 7 matches

by Tiểu Hoả Thạch
16 Apr 2016, 01:34
Forum: Million Worlds
Topic: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới
Replies: 28
Views: 10184
Gender: None specified

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Hạ Du wrote:
Tiểu Hoả Thạch wrote:` ^ ` ko biến cũng phải biến

Bằng niềm tin hả? ` A`)?

đúng vậy, không có niềm tin sao sống được hả, cho nên mau biến ` ^ `
by Tiểu Hoả Thạch
14 Apr 2016, 20:19
Forum: Million Worlds
Topic: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới
Replies: 28
Views: 10184
Gender: None specified

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Hạ Du wrote:
Tiểu Hoả Thạch wrote:ko có phép mới bảo Du biến =))

Thì ngộ cũng có phép đâu mà biết biến =))

` ^ ` ko biến cũng phải biến
by Tiểu Hoả Thạch
14 Apr 2016, 05:12
Forum: Million Worlds
Topic: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới
Replies: 28
Views: 10184
Gender: None specified

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Hạ Du wrote:
Tiểu Hoả Thạch wrote::né: biến ` ^ `

Có biết tí phép thuật nào đây mà biến với chả biến =))

ko có phép mới bảo Du biến =))
by Tiểu Hoả Thạch
13 Apr 2016, 19:59
Forum: Million Worlds
Topic: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới
Replies: 28
Views: 10184
Gender: None specified

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Hạ Du wrote:
Tiểu Hoả Thạch wrote::né: dám mạo phạm Công Túa ` ^ ` :tét mông:

:né: Sao không =)) :bép:

Aelius wrote:uhuhu chào đằng ấy nha :rolling:

/Shikai/ wrote:Rất vui được làm quen với cậu :longlanh:

:ôm cả hai yêu thương:

Btw, 12h đêm nay bắt đầu duyệt đơn nhé =))


:né: biến ` ^ `
by Tiểu Hoả Thạch
11 Apr 2016, 23:25
Forum: Million Worlds
Topic: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới
Replies: 28
Views: 10184
Gender: None specified

Re: [Topic chat] Quán Ăn Bảy Màu - Nơi gửi gắm tình yêu thương đến với thế giới

Hạ Du wrote:
Tiểu Hoả Thạch wrote::nhìn cả 2 xé tem nhau:

*bép Thạch* :flirting:

Faithfair wrote::quan ngại: biết xong bí mật rồi thì còn làm gì nữa...; - ;

Từ từ rồi sẽ biết nha em =))

:né: dám mạo phạm Công Túa ` ^ ` :tét mông:
by Tiểu Hoả Thạch
11 Apr 2016, 01:45
Forum: Million Worlds
Topic: [MWs] Khu vực đăng ký
Replies: 10
Views: 6748
Gender: None specified

Re: [MWs] Khu vực đăng ký

CG nhân vật: http://i.imgur.com/J25sJU1.jpg Tip (tự cắt nếu muốn đẹp và nhanh có tip hay database, kích thước tối thiểu 200x200): http://i.imgur.com/XMP1K75.jpg?1 Tên: Công Túa aka Công Chúa ~ Họ Công tên Túa ~ Tên thường gọi: Ú Nu Hiền Muội, hay Nu Muội Tuổi: To gan, dám hỏi tuổi Công Túa? Giới tí...

Go to advanced search