WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Search found 182 matches

by Something Cool!
23 Sep 2016, 16:43
Forum: Hogwarts
Topic: Tháp Bắc - Lớp Tiên Tri
Replies: 225
Views: 60366
Gender: None specified

Re: Tháp Bắc - Lớp Tiên Tri

http://i.imgur.com/ZTTA6Ij.png?1 http://i.imgur.com/ZTTA6Ij.png?1 http://i.imgur.com/ZTTA6Ij.png?1 Fredericka+the+Great [div=||font-size:90px; text-align:center; font-family: Fredericka the Great; padding:30px;color: #900101;]NPC Event [div=||background-color: rgba(255,255,255,0.5);display: flex; f...
by Something Cool!
15 Sep 2016, 23:53
Forum: Hogwarts
Topic: Lớp Muggle học
Replies: 244
Views: 70902
Gender: None specified

Re: Lớp Muggle học

http://i.imgur.com/iqvEYu7.png http://i.imgur.com/iqvEYu7.png http://i.imgur.com/iqvEYu7.png Fredericka+the+Great [div=||font-size:90px; text-align:center; font-family: Fredericka the Great; padding:30px;]NPC Event [div=||width:120px;margin:5px; padding: 5px;] http://i.imgur.com/3v9DWGB.jpg Dario S...
by Something Cool!
22 Aug 2016, 22:10
Forum: Hogwarts
Topic: Rừng Cấm
Replies: 429
Views: 96720
Gender: None specified

Re: Rừng Cấm

http://i.imgur.com/iqvEYu7.png http://i.imgur.com/iqvEYu7.png http://i.imgur.com/iqvEYu7.png Fredericka+the+Great [div=||font-size:90px; text-align:center; font-family: Fredericka the Great; padding:30px;]NPC Event [div=||width:120px;margin:5px; padding: 5px;] http://i.imgur.com/3v9DWGB.jpg Dario S...
by Something Cool!
21 Aug 2016, 23:49
Forum: Hogwarts
Topic: Lớp Muggle học
Replies: 244
Views: 70902
Gender: None specified

Re: Lớp Muggle học

http://i.imgur.com/iqvEYu7.png http://i.imgur.com/iqvEYu7.png http://i.imgur.com/iqvEYu7.png Fredericka+the+Great [div=||font-size:90px; text-align:center; font-family: Fredericka the Great; padding:30px;]NPC Event [div=||width:120px;margin:5px; padding: 5px;] http://i.imgur.com/3v9DWGB.jpg Dario S...
by Something Cool!
15 Aug 2016, 14:36
Forum: Hogwarts
Topic: Tháp Bắc - Lớp Tiên Tri
Replies: 225
Views: 60366
Gender: None specified

Re: Tháp Bắc - Lớp Tiên Tri

http://i.imgur.com/ZTTA6Ij.png?1 http://i.imgur.com/ZTTA6Ij.png?1 http://i.imgur.com/ZTTA6Ij.png?1 Fredericka+the+Great [div=||font-size:90px; text-align:center; font-family: Fredericka the Great; padding:30px;color: #900101;]NPC Event [div=||background-color: rgba(255,255,255,0.5);display: flex; f...
by Something Cool!
10 Aug 2016, 00:12
Forum: Hogwarts
Topic: Tháp Bắc - Lớp Tiên Tri
Replies: 225
Views: 60366
Gender: None specified

Re: Tháp Bắc - Lớp Tiên Tri

http://i.imgur.com/ZTTA6Ij.png?1 http://i.imgur.com/ZTTA6Ij.png?1 http://i.imgur.com/ZTTA6Ij.png?1 Fredericka+the+Great [div=||font-size:90px; text-align:center; font-family: Fredericka the Great; padding:30px;color: #900101;]NPC Event [div=||background-color: rgba(255,255,255,0.5);display: flex; f...
by Something Cool!
09 Aug 2016, 21:18
Forum: Hogwarts
Topic: Tháp Bắc - Lớp Tiên Tri
Replies: 225
Views: 60366
Gender: None specified

Re: Tháp Bắc - Lớp Tiên Tri

http://i.imgur.com/NwLgoUc.png?1 http://i.imgur.com/NwLgoUc.png?1 http://i.imgur.com/NwLgoUc.png?1 Fredericka+the+Great [div=||font-size:90px; text-align:center; font-family: Fredericka the Great; padding:30px;color: #002d51;]NPC Event [div=||background-color: rgba(255,255,255,0.5);display: flex; f...
by Something Cool!
08 Aug 2016, 23:18
Forum: Phòng Giấy Lộn Vàng Ươm
Topic: [THÔNG BÁO] Nhật báo Tiên Tri
Replies: 24
Views: 9221
Gender: None specified

Re: [THÔNG BÁO] Nhật báo Tiên Tri

http://i.imgur.com/taPz2GL.png [div=||background: #FFBA31;padding: 30px; font-size: 15px; line-height: 20px;] Thông báo giải thích thêm về Stats + Nghề nghiệp Thời gian vừa qua bọn mình có nhận được một số đóng góp về việc giới hạn 10 stat một tuần khiến player lo sợ sẽ không thể đạt được full 200 ...
by Something Cool!
06 Aug 2016, 02:30
Forum: Hogwarts
Topic: Lớp Muggle học
Replies: 244
Views: 70902
Gender: None specified

Re: Lớp Muggle học

http://i.imgur.com/iqvEYu7.png http://i.imgur.com/iqvEYu7.png http://i.imgur.com/iqvEYu7.png Fredericka+the+Great [div=||font-size:90px; text-align:center; font-family: Fredericka the Great; padding:30px;]NPC Event [div=||width:120px;margin:5px; padding: 5px;] http://i.imgur.com/3v9DWGB.jpg Dario S...
by Something Cool!
02 Aug 2016, 09:19
Forum: Phòng Giấy Lộn Vàng Ươm
Topic: [Heart Rank] ♥♥♥ Danh sách màu hồng của Cupid ♥♥♥
Replies: 104
Views: 24111
Gender: None specified

Re: [Heart Rank] ♥♥♥ Danh sách màu hồng của Cupid ♥♥♥

http://i.imgur.com/iqvEYu7.png http://i.imgur.com/iqvEYu7.png http://i.imgur.com/iqvEYu7.png Fredericka+the+Great [div=||font-size:90px; text-align:center; font-family: Fredericka the Great; padding:30px;]Item H-Rank Tuần 01 [mention=125]Joan[/mention] [mention=65]Ander[/mention] [mention=117]Rajan...

Go to advanced search